Lai sekmētu iespēju vecākiem sadarboties ar pedagogu, no šī mācību gada skolā tiks rīkotas individuālās tikšanās stundas. Savstarpēji vienojoties caur e-klases sistēmu, š.g. 4.decembrī no plkst.15:00 līdz 17:00 vecākiem un pedagogiem ir iespēja klātienē tikties un pārrunāt visus aktuālos mācību un audzināšanas jautājumus. Aicinām visus vecākus uz sadarbību!