Jaunmārupes pamatskolas 1. klašu brīvlaiks:
no 2019.gada 4.-8.februārim.