Skolēni, vecāki, pedagogi, viesi! Aicinām visus uz Zinību dienas svinīgo līniju š.g. 2. septembrī plkst. 9.00 skolas sporta zālē, kad iezvanīsim jauno 2013./2014. mācību gadu ar šādu skolas moto:
Visa gada garumā ņemsim gudru padomiņu,
Dziedādami, dejodami, saules rakstus veidodami!
Lai veiksmīgs, radošs un panākumiem bagāts šis mācību gads!