lv100 logo rgb horizontal21. decembrī, šī gada pēdējā mācību dienā, 5.b klase devās uz Latvijas Nacionālo mākslas muzeju projekta “Latvijas skolas soma” ietvaros. Muzeja darbinieces rāmais, mierīgais un interesantais stāstījums spēja noturēt skolēnu uzmanību muzeja apskates laikā, rosinot padomāt par gleznās redzamo, iedziļināties detaļās, un saskatīt dažādu vēsturisko periodu izpausmi mākslas darbos. Skolēni uzdeva jautājumus, kas atklāja viņu zināšanas un ieinteresētību un saņēma izsmeļošas atbildes.
Pasākums veicināja Vizuālās mākslas tēmu padziļinātu izpratni par dažādiem mākslas veidiem,māksliniekiem un vēstures laikmetiem. Skolēni, apmeklējot Latvijas Nacionālo mākslas muzeju un klātienē redzot dažādu mākslinieku darbu oriģinālus patstāvīgajās ekspozīcijās un izstādēs, labāk varēs izprast Vizuālas mākslas stundās apgūstamās mācību tēmas.

5.b klases audzinātāja Ināra Strautniece