Šī gada 19. septembrī 6.d klase un 6.b klase ar skolotājām Aiju Gavari, Anniju Kaņepēju un Egīlu Zīli devās rudens mācību ekskursijā. Diemžēl 6.b klases audzinātājai Inārai Strautniecei nācās izlaist šo ekskursiju veselības apsvērumu dēļ.

Abas klases piedalījās A/S „Latvijas Valsts meži” organizētā ekspedīcijā Tērvetē. Tur bērniem bija iespēja  pavadīt laiku mežā svaigā gaisā, uzzināt par mežu audzēšanu, kopšanu, ciršanu un kokmateriālu pārstrādi, kā arī iepazīties ar mežkopību saistītām profesijām.

Pirms došanās ekskursijā skolēni kopā ar klašu audzinātājām bija noskatījušies LVM veidotu filmiņu par to kā ilustratīvi notiek jaunaudzes un meža kopšana, kādas finanses un cilvēkresurs ir jāiegulda, lai Latviju varētu saukt par vienu no zaļākajām valstīm pasaulē.

Skolēniem tika iedota īpaša darba burtnīciņa, kuru bija nepieciešams aizpildīt, apmeklējot visas desmit organizētāju sagatavotās darba stacijas. Skolēniem visspilgtāk atmiņā ir saglabājušās stacijas, kurās bija jādara kaut kas praktisks.

Piemēram, kā ar savu pēdu un divu 15cm un 20 cm  garu kociņu palīdzību ir iespējams nomērīt koka augstumu. Arī abas matemātikas skolotājas atzina, ka šo metodi varētu veiksmīgi izmantot matemātikas stundās citām klašu grupām.

Vēl viena stacija kura prasīja pielietot matemātiskās spējas bija „Skaitām kokus”. Skolēni ar striķīšu palīdzību “vilka” riņķa līnijas un skaitīja cik koki ir vidēji vienas riņķa līnijas iekšpusē. Tad veicot matemātiskus aprēķinus-noteica riņķa līnijas laukumu un cik riņķa līnijas ietilpst vienā ha, tādējādi noskaidrojot (bez skaitīšanas) cik aptuveni koku aug uz katru vienu hektāru.

Par citām stacijām ir iespējams izlasīt 6.a un 6.e klašu ekskursijas aprakstos skolas mājaslapā.

Ekspedīcijas nobeigumā skolēni kopā cepa desiņas uz ugunskura un sildījās ar zāļu tēju. Kopā pavadītais laiks un veiktie uzdevumi noteikti saliedē klases kolektīvu. Iesakām arī citām klasēm doties šajā ekspedīcijā, kas liek mācīties par dabu mums apkārt nepiespiestā un vieglā veidā.

 

6.d klases audzinātāja Aija Gavare