Martā un aprīlī gan 6.klases, gan 7.klases devās mācību vielu padziļinošās un papildinošās ekskursijās uz Latvijas Nacionālo Vēstures muzeju. Kā katru gadu, ekskursiju mērķis bija realitātē aplūkot dažādus priekšmetus un labāk izprast to nozīmi vēstures pētīšanā un skaidrošanā.
6.klases apmeklēja muzejpedagoģijas nodarbību “Kā dzīvoja senie ļaudis?”. Nodarbībās skolēni atkārtoja savas klasē gūtās zināšanas par seno cilvēku dzīvi no akmens līdz dzelzs laikmetam, cilvēku saimniekošanas veidus un nodarbes, kā arī tautas tērpus un to īpatnības.
7.klases devās uz nodarbību “Viduslaiku bruņinieks”, kur iepazinās ar bruņu tērpa attīstību, viduslaiku ieročiem un karošanas veidiem. Nodarbības laikā skolēni varēja arī paši savām rokām izjust bruņinieka zobena svaru vai to, cik sarežģīti bija redzēt cauri bruņu cepurei.
Šādas ekskursijas paplašina skolēnu redzējumu par tikai grāmatās redzētām vēstures tēmām un ļauj jau zināmo nostiprināt. Arī turpmāk, vismaz reizi mācību gadā, klašu grupām tiks organizētas šādas ekskursijas.

Vēstures skolotāja Sabīne Ozolina