ESF projekta “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros 14.janvārī 7.c klase piedalījās karjeras pasākumā “Veru durvis uz ķīmiskās rūpniecības nozari”, kura ietvaros apmeklēja Mārupes novada uzņēmumu Madara cosmetics. Pasākuma mērķis bija iepazīt ķīmiskās rūpniecības jomu, izzināt profesiju darva vidi, pielietojamos instrumentus, darba specifiku, kā arī reāli dzīvē redzēt, kā notiek ražošana, uzpildīšana un preces iepakošana. Skolēniem bija iespēja apskatīt uzņēmuma vidi, telpas, ražošanas telpas, laboratorijas, kā arī iepazīties ar dažādām profesijām ķīmiskās rūpniecības jomā – ķīmijas inženieri, ķīmiskās produkcijas ražošanas operatoru, ķīmijas tehnologu, laborantu un citas.