Jaunmārupes pamatskolā aizvadīts pirmais 1.Septembris pamatskolas statusā. Šogad skola pulcējusi piecas 1.klases un papildinājusies ar 7.klasi. Kopumā Jaunmārupes pamatskolā mācības uzsākuši 385 pamatskolas izglītojamie un 166 pirmsskolas grupu audzēkņi. Ieskats Zinību dienas svinīgajā pasākumā.