1.aprīlī 2.b un 3.b klasei notika tematisks pasākums “April, april, paril, paril!”. Skolēni ieradās pidžamās, halātos un čībās. Pasākuma laikā viņi uzzināja, kāpēc tiek atzīmēts 1.aprīlis kā Joku diena, piedalījās Jautrajā stafetē, anekdošu šovā. Noslēgumā skolēni ņēma dalību radošajā darbnīcā, kuras laikā viņi izgatavoja mainīgās emocijas portretu.
Skolēniem šī diena ļoti patika, jo viņi varēja radoši sevi izpaust, gan demonstrējot citiem savu 1.aprīļa tērpu, gan piedaloties citās jautrās, neparastās aktivitātēs. Prieks un sadarbība valdīja šajā dienā. Tās laikā piepildījām viens otru gan ar zināšanām, gan ar prieku, atklājot skolēniem, cik neparasti un aizraujoši var mācīties 1.aprīlī.

2.b klases skolotāja Daiga Ķestere
3.b klases skolotāja Sanita Ķepiņa