Pēdējo nedēļu laikā strauji un radikāli ir mainījusies visu mūsu ikdiena, paradumi, profesionālā darbība gan individuālā, gan kolektīvā līmenī. Viens vīruss, līdzīgs daudziem citiem, bet tomēr tik neparasti dzīvotspējīgs, viens valdības lēmums, līdzīgs tūkstošiem citu, bet tāds, kurš tiešā veidā un nekavējoties skar visus. Viens vīruss, viens lēmums un mēs visi esam citā pasaulē.

 

Skolas atbalsta komandas speciālisti dalās savās pārdomās pēc otrās mācību nedēļas, strādājot attālināti un regulāri satiekoties ZOOM.

 

“Turpinoties ārkārtas situācijai mūsu valstī un pasaulē, tā būtiski ietekmē mūs visus, kā skolēnus un viņu vecākus, tā arī pedagogus, skolas darbiniekus un skolas vadību. Pilnīgi saprotams un dabiski ir tas, ka mūs pārņem stress un satraukums, esam “izsisti” no mūsu komforta zonas, tāpēc ir svarīgi, ka sniedzam atbalstu viens otram, dalāmies savās izjūtās un pieredzē.” Tā par šī brīža situāciju stāsta skolas psihologs Gatis Upesleja un akcentē, ka nepieciešamības gadījumā atbalsta personāls sniedz savu atbalstu attālināti skolēniem, vecākiem un pedagogiem.

 

Speciālā skolotāja Karīna Polce min, ka attālinātā mācīšanās ir jauns izaicinājums visiem, kas radījis nepieciešamību apgūt jaunas iemaņas saistībā ar tehnoloģiju izmantošanu. Viņa akcentē elastīga darba laika milzu nozīmi, sadarbojoties attālināti, kā arī spēju pielāgoties skolēnu vajadzībām un mācīšanās ritmam. Viņa arī norāda, ka mācīšanās process attālināti ir pamazām kļuvis saprotamāks, un ir radusies sajūta, ka visas mācību procesā iesaistītās puses: skolēni, pedagogi un vecāki, strādā vienā komandā un vienā virzienā.

 

Atbalsta komandā strādā divas logopēdes. Izglītības iestādes logopēde Jolanta Romanova norāda, ka mācīšanās pamatā ir lasīšana ar izpratni. Izglītības sistēmas uzdevums ir iemācīt bērnu lasīt, bet tā nevar uzņemties atbildību par lasīšanu kā paradumu. Skolotājiem  ir jāieliek lasīšanas kā paraduma pamats, bet, lai tas nostiprinātos, vajag ģimenes atbalstu. “Lasiet grāmatas kopā ar bērnu. Grāmatu pasaule ir daudzveidīga. Parādiet to bērnam.  Ja bērns būs ieinteresēts lasīt, mācībās veiksies labāk nekā tad, ja grāmatas būs vienaldzīgas. Lasot tiek attīstīta iztēle un fantāzija, asociatīvā un loģiskā domāšana, uzmanība, atmiņa, griba, runa, vārdu krājums, arī jūtu pasaule.”

 

Izglītības iestādes otra logopēde Elva Ruska atzinīgi un ar pateicību dalās par jaunās sadarbības pieredzi attālinātās mācīšanās sākumā. Elva norāda, ka tā ir pozitīva un saka: “Paldies vecākiem par iesūtītajiem darbiem – tā iegūstu atgriezenisko saiti un varu novērtēt, kā bērnam veicies.  Novēlu arī turpmāk tikpat veiksmīgu sadarbību un labvēlīgu attieksmi pret veicamajiem uzdevumiem. Mums kopā izdosies.”

 

Ikdienā pagarinātās grupas skolotājas  Baiba Laizāne un Aija Munkevica nodrošina skolēnu mācīšanu, kad mācību stundas ir beigušās, bet sākas pulciņi un interešu nodarbības. Šajā pārmaiņu laikā viņas norāda, ka veiksmīgas mācīšanās pamatā ir sen zināmas gudrības: skolēnam atbilstoši iekārtota darba vieta, saplānota mācību diena un regulārs darbs, tas arī veicina mācību satura pakāpenisku apguvi. Abas skolotājas aicina pieaugušos atcerēties par samērīgu mācību un atpūtas slodzi bērnam.

 

Kopā sadarbojoties, mēs varam daudz, atbalstām viens otru, nekautrējamies lūgt palīdzību, komunicējam savā starpā. Arī sportā viens nav cīnītājs, uzvar komanda. Būsim vienota un atbalstoša komanda, un pārvarēsim mūsu kopīgajā ceļā un virzienā izliktos šķēršļus.

 

Atbalsta komandas pārdomas apkopoja Ilona Laizāne