3.c klases skolotāja Laila Abuhova un 3.a klases skolotāja Inga Petruševska:

 

Šajā ārkārtas situācijā, kad mācības notiek attālināti, daudz kas ir jāmācās ne tikai skolēniem, vecākiem, bet arī skolotājiem.

 

Izvērtējot pagājušo divu nedēļu darbu, varam secināt, ka darba ir kļuvis vairāk. Laicīgi ir jāsagatavo un jāiesniedz nedēļas mācību plāns par veicamajiem uzdevumiem, sasniedzamajiem rezultātiem nedēļas laikā. Darba diena ir kļuvusi garāka un sadrumstalotāka, ņemot vērā katra skolēna individuālās mācīšanās prasmes un iespējas (cik patstāvīgi katrs skolēns spēj veikt mācību uzdevumus). Ne visiem skolēniem vecāki var sniegt pietiekošu atbalstu mācībās, jo viņiem arī ir jāveic savs darbs. Līdz ar to skolotāji daudz laika velta individuālajām konsultācijām pa telefonu, WhatsApp. Paralēli tiek laboti iesūtītie darbi, sniegta atgriezeniskā saite par padarīto. Lai novērtētu skolēnu zināšanas, skolotāji veido pārbaudes darbus, meklē iespējas, kā labāk skolēnam sasniegt rezultātu. Nepieciešams sniegt arī konsultācijas, kā veikt darbu Word dokumentā, www.uzdevumi.lv u. c. lietotnēs.

 

Tāpat jāseko līdzi darbu izpildei un iesniegšanai mācību priekšmetos, kurus pasniedz citi skolotāji. Attālinātajā mācību procesā ir trūkums, ka citu priekšmetu skolotājiem nav tiešā saite ar skolēniem. Tas tērē klases audzinātājas laiku, esot pat starpnieku starp priekšmetu skolotājiem un skolēniem. Šo ceļu varētu saīsināt, lai ātrāk notiktu atgriezeniskā saite, skolotājiem pašiem sazinoties ar skolēniem un viņu vecākiem.

 

Skolotājiem, kuriem ir skolas vecuma bērni, šajā attālinātās mācīšanās laikā ir jābūt gan kā vecākiem saviem bērniem, gan kā savas klases skolēnu skolotājai un audzinātājai, kas uzliek papildus slodzi.

 

Šajā laikā notiek nepārtraukta sadarbība ar skolēnu vecākiem attālinātā mācību procesa īstenošanā. Kopā strādājot bērniem, skolotājiem, vecākiem, attālinātās mācīšanās process veiksmīgi virzās uz priekšu un nav apstājies.

 

Paldies vecākiem par iecietību, izturību, sapratni un palīdzību attālinātās mācīšanās procesa īstenošanā.

Līva Prekele:

 

Šobrīd rit 3 attālināto mācību nedēļa, jāsaka, ka ar katru nedēļu kļūst vieglāk. Pirmajās dienās vajadzēja atbildēt ļoti daudz uz dažādiem tehniskajiem jautājumiem- kā, ko darīt? Palīdzība bija vajadzīga ne tikai skolēniem, bet arī skolotājiem. Liku lietā zināšana, kā ierakstīt ekrānu datorā, lai nosūtītu pamācības kolēģiem, skolēniem. Šobrīd redzu, ka skolēni uzdevumus veic daudz patstāvīgāk.

 

Daudziem šķiet, ka skolotāji uzdod skolēniem darbu, bet paši atpūšas. Tā tas noteikti nav. Diena sākas agri un šķiet, ka nekad nebeidzas. Skolotājiem ir daudz darāmie darbi, sevišķi, ja viņi ir klases audzinātāji. Katru dienu sazinos ar klases skolēniem, vecākiem, sekoju līdzi, kurš ir veicis uzdevums, kurš nav nodevis, kuram vajag palīdzību, atgādinu par termiņiem. Ļoti jauki un mīļi  ir sarunāties video zvanos ar audzināmo klasi, uzzināt, kā katram iet, redzēt priecīgo smaidu, ieraugot vienam otru.

 

Mācu vairākus mācību priekšmetus, dažādām klasēm, daudz laika aizņem plānošana, uzdevumu gatavošana, atbildēšana uz vēstulēm,  iesūtīto uzdevumu labošana, komentēšana, zinu, ka atbildes un komentārus vēlas saņemt visi. Vēstules ienāk visu laiku, no agra rīta, līdz vēlam vakaram. Parasti gaidu pusnakti, lai varu savadīt e-klasē uzdevumus, lai, no rīta skolēniem ceļoties, viņi  var sāktu darbu.

Inguna Rakule:

 

Jau trešo nedēļu mācību process skolās notiek attālināti, arī mūsu skolā. Pirmā nedēļa bija neziņas un satraukuma pilna – kā mēs visi tiksim galā, kā norisināsies mācības, kā apgūsim mācību vielu?

 

Katrs skolotājs, sākoties jaunajai mācību nedēļai, saplāno skolēniem un sev visas nedēļas darbu. Saplānoto ieraksta konkrētās klases mācību plānā. Rezultātā veidojas kopskats par to, kas visas nedēļas garumā jāapgūst katrā no mācību priekšmetiem. Uzdevums nav no vieglajiem, ir jāizvērtē, kuras tēmas skolēniem būs pa spēkam apgūt attālināti, jāizvērtē uzdevumu daudzums, veidi.

 

Svarīga ir savstarpēja saziņa vienam ar otru. Ja nepieciešams, skolotājs e-klasē skolēniem nosūta ziņu, skolēni jautā, sūta paveiktos darbus. Atgriezeniskā saite nedrīkst pazust, sevišķi mācoties attālināti, tā ir ļoti svarīga. Ir jāsaprot, kuram skolēnam nepieciešams lielāks atbalsts, kurš netiek ar uzdevumiem galā, kā šo problēmu var risināt.

 

Mēs visi mācāmies darboties šādos apstākļos, plānojam savu darbu un dienas gaitu, dalāmies ar padomiem, sniedzam palīdzīgu roku, uzmundrinām.

 

Tas nekas, ka darba diena ir kļuvusi garāka. Arī dienas kļūst ar katru brīdi garākas. Kopā mēs paveiksim šo uzdevumu.

 

Vietā ir teiciens – nav sliktuma bez labuma. Šobrīd mēs visi apgūstam daudz jaunu iemaņu. Izrāpjamies laukā no savas konforta zonas un saprotam, ka tas mums ir pa spēkam.

Direktores vietniece Laura Buravcova:

 

Šajā jaunajā izaicinājuma laikā liela uzmanība jāvelta sadarbībai un atbalstam. Ikdiena ir kļuvusi citādāka mums visiem. Ļoti sajūtam, ka bērniem pietrūkst skolas dzīve, draugi un skolotāji. Šīs sajūtas nedaudz apkopojām arī mūsu skolas mājas lapā.  Viņiem ļoti pietrūkst skolas notikumi un ieplānotie pasākumi, kuru līdzautori ir arī viņi paši. Daudziem bērniem bažīgi jautājumi par nākotni, īpaši 9.klases skolēniem, kas notiks ar eksāmeniem, skaistāko un īpašāko notikumu viņu skolas dzīvē – izlaidumu. Arī skolotājiem ir vēl ļoti daudz jautājumu, jo nav skaidrības kā plānot nākotni. Ļoti daudz skolotāju spēka un enerģijas tiek veltītas bērniem un vecākiem, pat reizēm aizmirstot par savām ikdienas lietām. Šobrīd sajūtam nelielu emocionālu izsīkumu, arī fizisku nogurumu, jo darba vide no aktīvas un dinamiskas ikdienas ar bērniem ir pārgājusi sēdošā režīmā pie viedierīcēm. Paralēli darbam ar bērniem un vecākiem, notiek ļoti regulāra un intensīva skolotāju savstarpējā sadarbība. Strādājam lielākās un mazākās grupas, esam izveidojuši 1.-3.klašu un 4.-9.klašu visu skolotāju un atbalsta speciālistu grupu, metodisko komisiju grupas, kā arī mācību jomu koordinatoru un skolas vadības grupa. Katrā no tām mēs operatīvi risinām dažāda veida jautājumus un problēmas, veidojam video konferences, lai pārskatītu padarīto un  veiktu uzlabojumus, strādājam pie koplietošanas dokumentu izstrādes, dalāmies ar pieredzi, veiksmīgiem resursiem, bet pats galvenais, ar savām sajūtām un pārdzīvojumiem. Kolēģu atbalsts ir ļoti būtisks un vitāli nepieciešams, tas dod sajūtu, ka neesi viens ar savām raizēm un problēmām. Tomēr pozitīvas atgriezeniskās saites saņemšana no skolēniem un vecākiem dod skolotājam jaunu iedvesmu un degsmi strādāt vēl aizrautīgāk, rast jaunus spēkus, meklēt interesantas pieejas un justies novērtētam. Tikai vienotība, sadarbība un iešana uz kopīgu mērķi var palīdzēt tikt galā ar visiem šī brīža izaicinājumiem, kā arī gūt jaunu pieredzi un arī jaunas zināšanas.