Šogad esam sākuši realizēt jau otro mūžiizglītības programmas Comenius apakšprogrammas skolu daudzpusējās partnerības projektu, kura galvenā tēma ir Saule un tās ritums. Arī mūsu skolas šī gada moto esam ielikuši saules simboliku – “Visa gada garumā ņemsim gudru padomiņu, dziedādami, dejodami, saules rakstus veidodami!“.
No 17. – 23.oktobrim notiks pirmā partneru tikšanās pie mums – Jaunmārupe. Projekta vizītes laikā iepazīstināsim mūsu partnerus ar Latviju, Rīgu, Mārupi un, protams, Jaunmārupes sākumskolu.