25. novembrī 9.klašu skolēniem bija iespēja darboties skolu programmā “Dzīvei gatavs”, lai gūtu izpratni par skolā apgūstamo zināšanu un prasmju pielietojumu dzīvē. Skolēniem stundā par ķīmisko reakciju daudzveidība bija iespēja saskatīt šo reakciju piemērus dzīvē. Veicot īsu laboratorijas darbu, viņi varēja nostiprināt savas eksperimenta veikšanas un novērošanas prasmes, kā arī vingrināties veiktās reakcijas pierakstīt ar ķīmisko savienojumu formulām. Skolēniem vienmēr patīk darboties praktiski un eksperimentēt. Paldies Rūdolfam Tonigam no firmas Grindex.

 

Mācību stundā tika attīstītas 21. gadsimta kompetences – Kritiskā domāšana, sadarbība, komunicēšana un sintēze.

 

Ķīmijas skolotāja Inga Melngaile