3.decembrī 8.a un 8.b klasei notika karjeras izglītības pasākums “Veru durvis uz ārsta profesiju” projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros. Pasākuma mērķis bija iepazīstināt skolēnus ar ārsta narkologa profesiju – darba pienākumiem, darba vidi, noslogotību, studiju iespējām, kā arī īpašībām, vērtībām, attieksmēm, kādām jāpiemīt ārstam – narkologam, lai strādātu šādā profesijā, kā arī piedalīties izzinošā nodarbībā „Kas jāzina jauniešiem par psihisko veselību un atkarībām? Mīti un patiesība.”, izzināt psihiatrijas un narkoloģijas vēsturi, attīstību un mūsdienu medicīnas devumu veselības veicināšanā.

 

Skolēni iepazinās ar ārsta – narkologa darba pienākumiem, darba vidi, noslogotību ikdienā, kā arī tiek stāstīts par studiju iespējām, kur var apgūt šādu profesiju, studiju ilgums un nepieciešamās prasmes. Skolēniem tika stāstīts par īpašībām, vērtībām, attieksmēm, kādām jāpiemīt ārstam – narkologam, lai strādātu šādā profesijā. Izzinošas nodarbības laikā „Kas jāzina jauniešiem par psihisko veselību un atkarībām? Mīti un patiesība”, skolēni izprata, ko nozīmē psihiskā veselība un izzina dažādus mītus un patiesības par narkoloģiju. Skolēniem tika stāstīts par psihiatrijas un narkoloģijas vēsturi, attīstību un mūsdienu medicīnas devumu veselības veicināšanā narkoloģijas un psihiatrijas jomā. Skolēni izprata, kā iegūtās zināšanas var noderēt narkologa profesijā, ikdienas darbā ar klientiem.

 

Skolēnu atziņas:

 

  • Es uzzināju ka narkologi nodarbojas ar atkarībām, viņi palīdz tev nebūt atkarīgiem no sliktām lietām, kuras ir nelegālas. Viņi ir ārsti un strādā slimnīca. Man viss patika, bija ļoti interesanti uzzināt gan par narkoloģiju un par psihiatriju. Es negribētu strādāt jebkāda ārsta profesijā, jo man paliek slikti, jo ir sāpīgi veidi kā ārstē cilvēkus un man nepatiktu operēt, man tikai patiku strādāt par fizioterapeitu. Bija tiešām ļoti interesanti uzzināt kā viņi strādā un kas viņi ir, šādus pasākumus gribētu vairāk.
  • Es uzzināju to, ka narkologs strādā ar cilvēkiem, kuri ir atkarību izraisošo vielu lietošanā. Tikai ārsts var objektīvi noteikt, kā palīdzēt konkrētajam pacientam. Narkologs sniedz konsultācijas, diagnosticē un ārstē izraisītas atkarības. Darbā izmanto testus, aprīkojumu, strādā gan viens pats, gan lūdz padomu kolēģiem. Tiekoties ar Rīgas narkoloģijas un psihiatrijas centra darbiniekiem man patika, ka ļoti interesanti izstāstīja par centru, par profesiju, ikdienu un darbu. Kad pēc tam stāstīja par vēsturi manuprāt, nestāstīja ar tik lielu aizrautību, bet kopumā šīs Rīgas Narkoloģijas un psihiatrijas centra apmeklējums man patika un šķita noderīgs. Man patīk tēmas par medicīnu un psiholoģiju, bet es šaubos, vai es varētu un gribētu strādāt šajā profesijā. Narkologs/atkarību slimību speciālists ir ārsts, kurš palīdz cilvēkam apzināt un atklāt nevēlamo ieradumu dabu un cēloni, kā arī palīdz meklēt iespējas jaunajam dzīves ceļam. Atbrīvošanās no atkarībām var notikt tikai un vienīgi tad, ja to vēlas pats atkarīgais.
  • Es uzzināju, ka pie narkologa var doties arī tad, ja ir cita veida atkarības, ne tikai no kādām vielām. Īpašs darba aprīkojums nav, jāstrādā ar cilvēkiem, jāizprot viņu problēma un jāatrod veids, kā to risināt. Ir ļoti daudz cilvēku, kuri iet pie narkologa un psihiatra, lai ārstētos. Mani ieinteresēja narkotisko vielu daudzums, nekad nebiju domājusi, ka to ir tik daudz. Gribējās varbūt redzēt kādu pacientu, bet tas laikam esot aizliegts. Man patika, kā narkoloģe Rita ātri pastāstīja būtiskāko par narkotiskajām vielām. Kaut gan daži  fakti tomēr bija interesanti, pārsteidzoši un pat biedējoši. Es negribētu strādāt šajā profesijā, jo es nespētu uzņemties rūpes par kādu cilvēku, nespētu tik pāri, ja tam cilvēkam tomēr neizdotos palīdzēt. Man šī profesija šķiet diezgan baisa un ar nejauku atmosfēru, arī pati ēka no ārpuses šķita neomulīga. Un vēl, lai kļūtu par narkologu, ir ļoti ilgi jāmācās. Un mani nemaz nepiesaista savādas vielas un atkarības. Mani secinājumi ir tādi: es nevēlētos būt šīs profesijas pārstāve, un šai profesijai pavisam noteikti ir nepieciešami stipri nervi. Es nekad nelietošu tādas lietas, jo tās ļoti kaitē mūsu organismam un arī prātam.
  • Par narkologa profesiju uzzināju pavisam nedaudz – cik gadus jāmācās, lai kļūtu par narkologu, kur var mācīties un apgūt narkologa profesiju, ko narkologs dara. Narkoloģijas un psihiatrijas centrā sastapu tikai  1 ārstu – narkologu, kas vadīja mums neīsu lekciju par narkoloģiju un psihiatriju. Slimnīcas apmeklējuma laikā sastapos tikai ar dažiem personāliem, taču sarunas ar viņiem nebija paredzētas. Esot narkoloģijas un psihiatrijas centrā sapratu, ka šāda veida profesija ir ļoti interesanta un šobrīd es vēlētos vairāk uzzināt par šāda veida profesijām.  es vēlētos strādāt šādā profesijā ? Jā, es vēlētos, jo katru dienu narkologam ir savādāki pacienti un katra diena ir kā izaicinājums. Tas mani ļoti ieinteresē un liek aizdomāties par nākotnes iespējām un par to, ko es vēlētos darīt nākotnē. Ekskursija bija ļoti interesanta, pamācoša. Vēlētos vēl vienu lekciju kopā ar narkologu. Pēc narkoloģes  novadītajām lekcijām radās jautājums – kāpēc par šādām tēmām nerunā skolā?

 

Solvita Lauzēja