VISC sadarbības projekts “Mācīties Būt”

Learning to beProjekta ietvaros pētnieki septiņās valstīs izstrādāja sociāli emocionālās mācīšanās teorētisko modeli un izveidoja praktiskus instrumentus skolām sociāli emocionālās mācīšanās novērtēšanai, kurus skolotāji, skolēni, vecāki, izglītības iestāžu vadība var izmantot sava darba pašvērtēšanai. Šie instruments 2018./2019. mācību gada laikā tiek aprobēts piecās valstīs – Latvijā, Lietuvā, Slovēnijā, Itālijā un Spānijā, katrā valstī pētījumā iesaistot divdesmit skolas. Viena no šim divdesmit skolām šajā mācību gadā ie Jaunmārupes pamatskola.
Helsinku Universitātes pētnieki (Somija) izvērtēs šo instrumentu izmantošanas ietekmi skolās.

 Vairāk par projektu

 

Iniciatīva “Latvijas skolas soma”

lv100 logo rgb horizontal„Latvijas skolas soma” ir lielākā valsts simtgades dāvana vairāk nekā 200 000 Latvijas bērniem un jauniešiem. Sākot ar 2018. gada septembri, tās ietvaros ikvienam mūsu valsts skolēnam tiks nodrošināta iespēja izzināt un klātienē pieredzēt Latvijas kultūras un dabas vērtības, iepazīt dažādos laikos Latvijā radītās inovācijas un uzņēmējdarbības veiksmes stāstus.
Inicatīva „Latvijas skolas soma” veidota kā kompleksa, starpdisciplināra programma, kas apvieno resursus, lai stiprinātu jaunās paaudzes nacionālo identitāti, pilsoniskuma, valstiskās piederības apziņu un nacionālo identitāti, attīstītu kultūras izpratnes un izpausmes kompetenci, paaugstinātu izglītības kvalitāti, kā arī mazinātu sociālo nevienlīdzību.
Vairāk par iniciatīvu

 

Sadarbības projekts ar LU Konfūcija Institūtu

LU KILU Konfūcija Institūts tika nodibināts 2011.gada 4.novembrī un ir vienīgā Ķīnas Tautas Republikas pilnvarotā ķīniešu valodas un Ķīnas pētniecības iestāde Latvijā. Tā ir bezpeļņas izglītības organizācija, kuras dibināšanā dalību ņēmusi Latvijas Universitāte un Dienvidķīnas Pedagoģiskā Universitāte. Visi LU Konfūcija institūta ķīniešu valodas skolotāji nāk no Ķīnas.
LU Konfūcija institūtā ķīniešu valodas apmācības tika uzsāktas 2012.gada 24. septembrī. Patlaban LU Konfūcija institūts piedāvā divus valodas apguves līmeņus: iesācēju grupa bērniem, vidējā līmeņa grupa bērniem, vecumā līdz 13 gadiem, iesācēju grupa studentiem, vidējā līmeņa grupa studentiem, kuri ir mācījušies ķīniešu valodu vairāk par vienu gadu.

Sākot ar 2018.gada septembri mūsu skolā ir iespēja skolēniem apgūt ķīniešu valodu, kuru mūsu skolā mācīs profesionāla skolotāja no Ķīnas. Ķīniešu valodas nodarbību plānā ir ķīniešu valodas apmācības un Ķīnas kultūras apgūšana. Ķīniešu valodas pamati sevī ietver ikdienā lietoto leksiku un frāzes, kas nodrošina elementāru sazināšanos ķīniešu valodā. Šajās nodarbībās uzmanības centrā ir ķīniešu valodas praktiskā pielietošana un runas iemaņu attīstīšana. Bez tam šajās nodarbībās skolēni vingrināsies hieroglīfu rakstīšanā un leksikas nostiprināšanā un paplašināšanā.
Vairāk par institūtu un sadarbību