Laika posmā no 8. – 12.aprīlim sakarā ar gājēju ceļa remontdarbiem nebūs atvērti skolas teritorijas (Mazcenu alejas 3) otrie automašīnu vārti.

Tāpēc rīta stundās nebūs iespējama automašīnu caurbraukšana caur skolas teritoriju. Lūgums visiem autobraucējiem būt saprotošiem un uzmanīgiem!

Skolas administrācija