Ģimene vienmēr ir bijusi un būs sabiedrības pamats, cilvēcisko vērtību, paaudžu un kultūrvēsturiskā mantojuma glabātāja, kā arī nozīmīgākā mūsu stabilitātes un tālākās attīstības veicinātāja. Tieši ģimenē sākas cilvēka dzīve. Ģimene ir mīlestības, cieņas un atbalsta avots, un uz ģimenes vērtībām tiek būvēta mūsu vērtību sistēma un veidojas mūsu sabiedrība.

 

15. maijā, dienā, kad pasaulē un arī Latvijā atzīmē Starptautisko Ģimenes dienu – dienu, kad tiek godinātas ģimenes un katrs sabiedrības pārstāvis tiek aicināts domāt par ģimenes lielo lomu katra cilvēka dzīvē, veltīt vairāk laika un uzmanības saviem tuvākajiem, Jaunmārupes pamatskolas 3.c klases audzinātāja Aiva Zviedre un sporta skolotājs Gints Gaiķens aicināja klases vecākus šo dienu atzīmēt skolā, aktīvi sportojot un priecājoties par kopā būšanu ar saviem bērniem kopīgā “Ģimenes sporta stundā”.

Vecāku atsaucība bija liela, un gandrīz katras ģimenes pārstāvis bija varējis izbrīvēt laiku, lai piedalītos šajā pasākumā. Skolotāji bija saplānojuši interesantas aktivitātes jau sākot ar iesildīšanos un jautrības uzdevumiem un noslēgumā kopīgi spēlējot bērnu iemīļoto sporta spēli “Karogi” – ļoti aktīvu un stratēģisku spēli. Iepazīstinot ar spēles noteikumiem, sporta skolotājs stāstīja, ka, spēlējot bērni pret pieaugušajiem, parasti uzvar vecāki, bet šoreiz šis paredzējums nepiepildījās. Bērni bija ātrāki un prata gudri izplānot spēles gaitu, lai uzvarētu ar rezultātu 5:1. Jaukākais pasākumā bija tas, ka šis rezultāts un visas aktivitātes iepriecināja visus dalībniekus.

 

Stundas noslēgumā vecākus gaidīja pārsteigums. Skolotājas Aivas Zviedres vadībā bērni bija izgatavojuši savas ģimenes karodziņus – attēlojot savas ģimenes vērtības un radījuši arī katrs savas ģimenes komandas nosaukumu. Tas bija tik skaisti! Bērni bija lepni par paveikto un vecāki iepriecināti par šo iespēju būt kopā.

Vecāki sirsnīgi pateicās klases audzinātājai Aivai Zviedrei un sporta skolotājam Gintam Gaiķenam par lielisko ideju un iespēju būt kopā šogad un apņēmās klasē iedibināt šo tradīciju – censties šajā dienā turpmāk sanākt kopā un ar bērniem, aktīvi, izzinoši un draudzīgi darbojoties, kopā pavadīt laiku.

 

Šī diena mums visiem deva iespēju padomāt un vēlreiz novērtēt ģimenes nozīmību, pārdomāt savas ģimenes vērtības un priecāties.

 

Paldies par šo dienu veltītu ģimenei, veselībai un priekam!

 

3.c klases vecāku vārdā Solvita Dūka