Mārupes novada Domes apbalvojums “Goda raksts” par ilggadēju un nozīmīgu ieguldījumu Mārupes novada izglītības jomas attīstībā tika pasniegts mūsu skolas bibliotekārei Zinaidai Spādei. Viss viņas mūžs saistīts ar pedagoģiju. Zinaida 18 gadus strādājusi PII “Lienīte” par audzinātāju, bet no 2005. gada Jaunmārupes pamatskolā par bibliotekāri. Skolā ar sasniegumiem vada skolēnu teātra pulciņu, atraisa bērnos atraktivitāti un prasmi uzstāties. Neskaitāmas reizes ir iegūti augsti sasniegumi skolēnu teātra skatēs Latvijas mērogā. Zinaida veido teātra izrādes arī ar skolas pedagogiem, lai saliedētu kolēģus un iepriecinātu ar veikumu kopējos pasākumos. Piedalās skolas skatuves runas  konkursa vadīšanā kā žūrijas pārstāve un iesaista bērnus Mārupes novada, Pierīgas apvienības un valsts līmeņa organizētajos skatuves runas konkursos. Viņa mudina skolēnus lasīt grāmatas. Pagājušajā gadā mūsu skolai bija vislielākais lasītāju skaits starp visām konkursā iesaistītajām bibliotēkām, kuras piedalījās  ”Bērnu, jauniešu un vecāku žūrijā – 2018”. Skola saņēma Valsts Nacionālās bibliotēkas  Atzinības rakstu. Zinaida Spāde ir ne tikai  skolas, Mārupes novada, bet mūsu valsts patriote.

 

Paldies par ieguldījumu jaunās paaudzes audzināšanā un priecājamies par iegūto apbalvojumu!

 

Jaunmārupes pamatskolas kolektīvs