Š. g. 22.novembrī Jaunmārupes pamatskolas 2.a, 2.c klases skolēni, iesaistoties projektā “Skolas soma”, devās ekskursijā uz Latvijas Dabas muzeju, lai iepazītu Latvijas dabas daudzveidību, veicinātu savu piederību valstij. 2.a klasei bija iespēja noklausīties lekciju – datorprezentāciju ar dažādiem muzeja priekšmetiem un paraugiem par ūdens piesārņojumu Latvijas ūdenstilpnēs. 2.c klases skolēni zinoša gida pavadībā iepazinās ar putnu daudzveidību Latvijā. Skolēniem bija iespēja darboties praktiski. Ar dažādu uzdevumu palīdzību tika veicināta atgriezeniskā saite, lai varētu izvērtēt, cik daudz un kādu informāciju skolēni ieguvuši. Viens no uzdevumiem bija atrast uz kartiņām attēloto putnu sugu ekspozīcijā. Šo uzdevumu mazliet sarežģīja fakts, ka ekspozīcijā redzamais putns nemaz nav tik košās krāsās kā attēlā. Jau, gatavojoties Latvijas simtgades svētkiem, klasē pārrunājām dažādus jautājumus, kas saistīti ar Latviju. Patīkami, ka skolēni Dabas muzejā spēja atpazīt gan nacionālo putnu – cielavu, gan arī 2018.gada putnu – pļavu tilbīti. Skolēnu ieinteresētība un aktivitāte ekskursijas laikā atspoguļo projekta vērtību.

2.a klases audzinātāja Inga Petruševska un 2.c klases audzinātāja Laila Abuhova