Pamatojoties uz Labklājības ministrijas un Mārupes novada Domes rīkojumu, 2013.gadā tiek pārceltas divas darba dienas – pirmdiena, 23.decembrispārcelta uz sestdienu, 14.decembri un pirmdiena, 30.decembris uz sestdienu, 28.decembri, tādējādi elastīgāk organizējot darba laika norisi valsts budžeta finansētajās iestādēs.