Šeit mēs atnācām sen,
Vēji lapas, kad dzen
Šeit mēs sapņus par nākotni vijām.
Taču sirdis varbūt tikai šķiroties jūt,
To, cik dārgi viens otram mēs bijām!

 

Jaunmārupes pamatskola ielūdz uz 2018./2019. mācību gada 9. klašu izlaidumu š.g. 13.jūnijā plkst. 16.00 Mazcenu alejā 4a, lielajā sporta zālē.