Šī gada jūnijā tika apstiprināts jauns Comenius projekts 2013.-2015 gadam, kurā Jaunmārupes sākumskola startē kā koordinātorvalsts. Eiropas Savienības Mūzizglītības programmas Comenius apakšprogrammas aktivitātes “Skolu daudzpusējās partnerības” jaunā projekta nosaukums ir “The Wonders of Solstice”. Skola ir noslēgusi skolu daudzpusējās partnerības līgumu Nr. 2013-1-LV-COM06-053661 uz diviem gadiem. Šī projekta partervalstis ir Polija, Turcija, Grieķija, Itālija, Lielbritānija un Spānija.