Ar 2018.gada 1.septembri Jaunmārupes pamatskolā kā izmēģinājumskolā tiek īstenots Eiropas Sociālā fonda projekts  Nr.8.3.5.0/16/I/001“Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”.  Projektu skolā realizē projekta pedagogi karjeras konsultanti Nora Alksne un Solvita Lauzēja. Projekts tiek īstenots no 2016. gada 1. janvāra – 2020. gada 31. decembrim. Projekta specifiskais mērķis ir uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs.

Projekta vispārēja informācija ir atrodama šeit:http://viaa.gov.lv/lat/karjeras_atbalsts/karjeras_atbalsts_2016_2020/

Projekta aktivitātes Jaunmārupes pamatskolā meklēt šeit:

 

2017./2018.m.g.paveiktais

 

 • 1.-3.klasēs tika rīkoti dažādi pasākumi un tikšanās ar profesionāļiem. Skolēniem bija iespēja piedalīties Karjeras nedēļā oktobrī , kurā vecāki stāstīja par savām profesijām; pasākumā «Profesiju reklāma»; ekonomisko terminu skaidrojošajā konkursā «Mana vārdnīciņa», kā arī vairākas klases stundas tika veltītas karjeras tēmai. Skolēni piedalījās Karjeras dienā, kurā iepazina daudzu profesiju pārstāvjus, varēja iesaistīties radošajās darbnīcās.
 • 4.-9.klašu audzēkņi piedalījās karjeras un uzņēmēju nedēļā oktobrī, kurā izzināja dažādas profesijas, veidojot par tām plakātus un teātra etīdi no profesijas ikdienas.
 • 7. – 9.klases apmeklēja Mārupes novada uzņēmumus; tikās ar juristu; apmeklēja nodarbības pie karjeras konsultantes Jolantas Priedes un iepazina karjeras izglītību caur organizāciju “Laimes kalve”.
 • Skolā attīstījās finanšu pratība – veidojās skolēnu mācību uzņēmumi, un skolēniem bija iespēja iesaistīties konkursos “Es – jaunais uzņēmējs”, “Biznesa pasakas”. Aprīlī skolēni piedalījās profesiju dienā, kur apmeklēja dažādu profesiju (ķīmiķa, dejotāja, florista, kosmetologa, modes indistrijas) izzinošās darbnīcas un iepazina profesijas.
 • Skolēni iesaistījās Ēnu dienā 2018.
 • 9.klašu audzēkņi apmeklēja Mārupes vidusskolu un izstādi “Skola 2018”.

2018./2019.m.g. plānotās aktivitātes

 

Karjeras logoSkolā tiek īstenots Eiropas Sociālā fonda projekts “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”

 

 • Klašu profesiju izzinošās ekskursijas uz dažādiem uzņēmumiem un iestādēm – 1.-9.klase;
 • Tikšanās ar dažādu profesiju pārstāvjiem klasēs;
 • Karjeras nodarbības «Soli pa solim» 4.-6.klase, «Izvēļu maratons» 7.-9.klase;
 • Karjeras diena: 1.-3.klases – janvārī, 4.-6.klases – februārī; 7.-9.klases – aprīlī;
 • Ēnu diena 2019 – 13.februārī;