Projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 „Karjeras atbalsts izglītojamiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros no 13. – 15.novembrim 1 un 2.klasēm Jaunmārupes pamatskolā notika karjeras pasākums “Es iepazīstu, es izzinu, es mācos”. Pasākuma mērķis un uzdevumi bija veidot skolēnu izpratni par dažādām profesijām, pamanīt savas spējas, prasmes un talantus atbilstoši redzētajām profesijām un profesionāļu demonstrējumiem un saprast, vai vēlas savu nodarbošanos nākotnē saistīt ar šīm profesijām. Skolēniem par savu darbu, izglītību, darba pienākumiem un ikdienas specifiku stāstīja būvniecības nozares pārstāve – būvniecības transportlīdzekļu operatore, skaistumkopšanas nozares pārstāve – kosmetoloģe, farmācijas un ķīmiskās rūpniecības nozares pārstāve – ķīmiķe un medicīnas un veselības aprūpes nozares pārstāve – zobārstniecības māsa. Katrs bērns ne tikai uzzināja daudz ko jaunu par šīm profesijām un varēja uzdot sev interesējošos jautājumus, bet arī tika iesaistīts dažādās nozarēm atbilstošās aktivitātēs. Skolēni arī veidoja izpratni par konkrēto profesiju apgūšanas iespējām, par lēmumu pieņemšanu un to, ka lēmumi katram jāpieņem pašam, protams, ieklausoties apkārtējo padomos.

Pedagoģe – karjeras konsultante Jolanta Grosberga-Gernere

Skolēnu vērtējums par pasākumu:

 

  • man pasākums likās interesants; es uzzināju, kā strādā un ko dara celtniecības transports un tas cilvēks, kas to vada,
  • es zināju, kas ir zobārsts, bet nezināju, ka tik daudz jāmācās viņam,
  • es domāju, ka nākotnē gribu kļūt par ķīmiķi, jo tas ir interesanti,
  • gribu strādāt ar lielajām tehnikām, bet ir daudz jāmācās,
  • es uzzināju, ka ķīmiķis ne tikai taisa zāles, bet arī visādus ikdienas pulverus,
  • man patīk kosmetologa profesija, jo tad ir skaistas rokas un var palīdzēt cilvēkiem,
  • man likās vērtīgi zināt šīs profesijas, jo tās ir interesantas,
  • zobārsti un celtnieki ir līdzīgi, jo abi kaut ko būvē.