Lai rosinātu interesi par grāmatām un to lasīšanu 1.a un 1.c klases skolēni, nedēļas garumā, cītīgi darbojās.

 

Skolēni iepazina grāmatu uzbūvi un literāro žanru daudzveidību. Mācījās atlasīt nepieciešamo informāciju. Skolēni veidoja stāstījumu par savu mīļāko grāmatu. Rakstīja un apkopoja glītrakstus, klases glītrakstīšanas grāmatā. Mācījās izveidot un noformēt plakātu. Veidojot diagrammu noskaidrojām klašu mīļāko grāmatu topu. Abās klasēs pārliecinošu vairākumu guva pasaku grāmatas.

 

Brīnišķīgo grāmatu izpētes nedēļu noslēdzām ar bibliotēkas apmeklējumu, kur pielietojām visas iegūtās zināšanas. Skolēni noteica grāmatu veidus, prata nosaukt un pierakstīt autoru, grāmatu nosaukumu un  lapaspušu skaitu. Bērni ar interesi izskatīja dažādas enciklopēdijas.

 

Secinājām, ka grāmatas lasīt ir aizraujoši!

 

Skolotājas A.Zviedre , I.Unda