Saulainajā 5. aprīļa rītā Jaunmārupes pamatskolas 6.a klases skolēns Markuss Ivulāns devās uz Salaspils novada bibliotēku, lai piedalītos Latvijas Nacionālās bibliotēkas iniciētajā Skaļās lasīšanas konkursā. Bibliotēkā pulcējās Pierīgas reģiona skolu konkursu uzvarētāji no divpadsmit novadiem, tādēļ konkurence bija ļoti sīva. Markuss, kuru atbalstīt un uzmundrināt bija ieradušies divi viņa klases biedri, startēja godam, saņemot pateicības diplomu un balvas par piedalīšanos. Dalību Nacionālās Skaļās lasīšanas finālā Rīgā izcīnīja Allažu novada pārstāve.
Paldies Markusam, viņa vecākiem, klases audzinātājai Antrai Nāburgai un latviešu valodas skolotājai Dacei Putānei par ieguldīto darbu! Lai lasīšanas prieks nebeidzas!

Skolas bibliotekāre Eva Feldmane