Katru gadu mūsu skolā notiek Mārtiņdienas izglītojošās stafetes pirmajām klasēm. Arī šogad  6. novembrī skolas aktu zālē pulcējās pirmo klašu skolēni un skolotājas , lai kopīgi ar Mārtiņdienas gaili- bibliotekāri Z.Spādi un skolotāju A.Līdaku, ieskandinātu Mārtiņdienu. Izmantojot latviešu tautas folkloras materiālus- tautasdziesmas, rotaļas un dejas- skolēni tika iesaistīti dažādās stafetēs un atrakcijās. Savu veiklību dalībnieki pierādīja stafetēs “Ķirbju nešana”, “Zeķu un cimdu žāvēšana”,  stafetē “Ai burkāni, burkāni”. “Bikšu skrējienā” skolēniem bija jābūt draudzīgiem un izpalīdzīgiem ar savu komandas biedru, jo tikai sadarbojoties pārī,  varēja veikt šo stafeti. Lai nostiprinātu iegūtās zināšanas, matemātikā, dabaszinības, sportā,  mūzikā, skolēniem bija jāatpazīst melodija un jādzied dziesmas. Pasākuma laikā tika skandētas vairākas tautasdziesmas, kuras nodarbības beigās,  vajadzēja sakārtot pareizā secībā  un nolasīt. Par aktīvu dalību, katra klase saņēma pateicību un balvas.

 

Izmantojot starppriekšmetu saikni un ieviešot jaunās kompetences, skolēni tika iepazīstināti ar latviešu tautas tradīcijām un  folkloru.

 

Sagatavoja: Z.Spāde un A.Līdaka