26.novembrī Mārupes vidusskolā norisinājās Mārupes novada skolu skatuves runas konkurss, veltīts Imanta Ziedoņa un Ojāra Vācieša 80 gadu jubilejām. Sveicam uzvarētājas! Konkursā dalībnieki startēja piecas dalībnieku grupās. Jaunmārupes sākumskolas skolēni konkursā piedalījās 1.klašu grupā, 2.-3.klašu grupā un 4.-6.klašu grupā. Mūsu skolas audzēkņi ieguva godalgotas vietas:

1.vieta 1.klašu grupā – Katrīnai Patrīcijai Bārai (1.c)
3.vieta 2.-3.klašu grupā – Ralfam Vinteram (2.a)
3.vieta 4.-6.klašu grupā – Anželikai Baltmanei (5.b)
Pateicība par piedalīšanos – Martai Reihmanei (3.b)
Pateicība par piedalīšanos –  Reinim Grāvītim (5.a)