2019.gada 16.aprīlī mūsu skolas skolēni piedalījās matemātikas konkursa  Meridian Junior finālā Rīgā privātajā vidusskolā RIMS.
Mēs lepojamies ar mūsu skolēnu sasniegumiem matemātikas konkursā Latvijas mērogā Meridian Junior – 2019. 1.klašu grupā 1.b klases skolēns Kārlis Skudra no 1061 dalībniekiem  ieguva 13.-14.vietu. 2.klašu grupā  no 1045 dalībniekiem 2.b klases skolniece   Anete Markote ieguva 14.vietu, bet 2.c klases skolēns Ričards Dominiks Lācis 15.vietu. Paldies skolotājām Gundegai Adītājai, Daigai Ķesterei un Lailai Abuhovai un Mazo Einšteinu pulciņa skolotājai Anitai Līdakai par skolēnu sagatavošanu un virzīšanu uz sasniegumiem!

Direktores vietniece Anita Līdaka