2014.gada 3.janvārī Rīgā notika Latvijas mēroga krievu  izglītības un kultūras  festivāls „Tatjanas diena”, kura ietvaros notika dažādas ar krievu valodu saistītas aktivitātes. Šajās aktivitātes šogad dalību ņēma arī mūsu skolas skolēni un skolotāji. Mūsu skolas krievu valodas skolotāja Ludmila Čaupenoka bija starp šī  festivāla organizatoriem un vadītājiem.

Viena no pasākuma aktivitātēm bija krievu kaligrāfijas konkurss, kurš notika divās kārtās.  Sešas rindiņas no A.Puškina dzejoļa „Ziemas vakars”  rakstīja visi interesenti 1. kārtā.  Visi darbiņi tika izvērtēti. Sekmīga bija arī  labāko daiļrakstītāju piedalīšanās  konkursa 2.kārtā, kas notika Rīgā 15.vidusskolā. Piedalījās viesi no daudzām Latvijas skolām ar krievu mācību valodu un arī latviešu mācību valodu. Šogad mūsu skolas 6.b klases skolniece Anna Jansone un direktores vietniece Anita Līdaka arī piedalījās krievu kaligrāfijas konkursā  un tika izvirzītas 2.kārtai. 19.janvārī  Maskavas Namā Anna Jansone no 6.b klases dabūja 1.vietu Latvijā krievu kaligrāfijas konkursā starp skolām, kur krievu valodu apgūst kā svešvalodu. Direktores vietniece Anita Līdaka arī saņēma laureāta diplomu krievu kaligrāfijas konkursā pieaugušo grupā.
Krievu izglītības un kultūras festivāla „Tatjanas diena” pētniecisko darbu konkursā “Мans dzimtaskoks” Liene Prikule no 6.b klases saņēma laureāta diplomu,  šajā konkursā piedalījās arī Karīna Graždankina no 6.b klases. Savukārt pētniecisko darbu konkursā “Ģimenes relikvija” Anna Jansone no 6.b klases dabūja laureāta diplomu.
Jaunais gads ir sācies ar panākumiem. Lai veicas arī turpmāk!