Šī gada 28.janvārī skolā viesojās muzeja ‘Ebreji Latvijā’ pārstāvji, kas ar interaktīvu vieslekciju palīdzību iepazīstināja skolēnus ar ebreju vēsturi un kultūru. 9.klases varēja papildināt savas jau esošās zināšanas par ebreju nozīmi Latvijas attīstībā 19.gs beigās un 20.gs sākumā, kā arī par holokaustu Latvijas teritorijā. Grupu darba laikā, skolēni apzināja cilvēkus no dažādām jomām, kas pirms Otrā Pasaules kara bija nozīmīgi Latvijas sabiedrībā. 8.klases iepazinās ar ebreju kultūru un tradīcijas. Skolēni izpētīja svētkus, to tradīcijas, ēdienus un priekšmetus, kas ar to saistās. Tika uzdoti vielu padziļinoši jautājumi un skolēni izrādīja lielu interesi par jauno informāciju. Arī turpmāk tiks veidota sadarbība ar muzeju, plānojot ekskursijas, viesošanos skolā un došanās uz muzeja telpām, lai nostiprinātu un papildinātu skolēnu zināšanas un veidotu jaunu priekšstatu par jau ko zināmu.

Vēstures skolotāja Sabīne Ozoliņa