Nedēļa no 20. līdz 24.janvārim sākās ar mūzikas viktorīnu 2. un 3.klasēm. Katras klase skolēni tika sadalīti komandās. Viktorīnas 1.posmā skolēniem bija jāatpazīst dažādi mūzikas instrumenti gan pēc attēliem, gan pēc audio ierakstiem.   2.posmā tika piedāvāti teorētiskie uzdevumi – uzrakstīt notis, noteikt nošu ilgumus, atpazīt pauzes,  sadalīt taktīs piedāvāto melodiju. Priecīgas bija tās komandas, kurās iekļāvās skolēni, kuri mācās mūzikas skolā. Pat grūtākie teorijas uzdevumi tika veikti. Direktores vietniece A.Līdaka  apkopoja komandu rezultātus, un skolēni tika pie atzinībām un balviņām.  Arī 1.klašu skolēniem mūzikas stundas bija neparastas.

 

2.-4.klašu koris iepriecināja klātesošos ar jaukām dziesmām koncertā “Ziemas prieki”.

 

Paldies mūzikas skolotājai Laurai Kudreņickai, 2.-4.klašu korim par veikumu un sadarbību. Lai izdodas arī turpmāk atrast laiku un iedvesmu šādiem izglītojošiem pasākumiem!

 

Direktores vietniece: A.Līdaka