Dzejošana ir gleznošana ar vārdiem, dzejnieka rokās ir vārdu ota, ar kuru iespējams uzburt jaunu pasauli.

Glezna – tā ir dzeja, kuru mēs skatāmies, bet dzeja ir glezna, kuru mēs dzirdam.

Dzejai ir dziedinošs spēks, tā nolaistu acu skatienu spēj atkal pacelt pret gaiši zilajām, mākoņu pilnajām debesīm. Un acis atkal debess jumā var meklēt savu mākoni, to…ar zelta maliņu. Cik skaistas ir Latvijas debesis rudenī!

 

 

Jaunmārupes pamatskolā 17.oktobrī tradicionāli norisinājās Dzejas dienu pasākums. Skolēniem bija uzdevums atrast dzejoli, kurā ieskanētos š.g. Jaunmārupes pamatskolas moto “Katram mākonim ir zelta maliņa, spēj to ieraudzīt”, un “ietērpt to jaunā tērpā”, padarīt to vēl neparastāku.

 

 

Komandu darbu vērtēja žūrija: latviešu valodas un literatūras skolotāja Jolanta Meijere, Simona Neifalte, Dace Putāne un Lelde Būmane, bibliotekāre Eva Feldmane, kā arī mūsu īpašais viesis Ilze Arbidāne – dzejniece, Jaunmārupes pamatskolas himnas autore. Ilze Arbidāne ir vārdu un mūzikas autore uzvedumam “Mana Latvija”, kura dziesmas varēsit dzirdēt 14.novembrī gaismas pasākumā “Pacelies spārnos” Jaunmārupes jauniešu jauktā kora “Universum” izpildījumā.

 

 

Tā kā jebkuru mākslas darbu mēs katrs uztveram, vērtējam ļoti subjektīvi, žūrijas uzdevums bija priekšnesumus vērtēt pēc noteiktiem kritērijiem: izvēlētā teksta atbilstība, runas tehnika, radošums un oriģinalitāte, skatuviskais tēls, izpildījuma kvalitāte, prasme sadarboties.

 

Priecājamies paziņot rezultātus:

 

1.vieta – 6.e klases komandai Laurai Pedecei, Alisei Taubei, Loretai Babrei un Esterei Ņeverovskai.

2.vieta – 5.c klases komandai Annijai Caunei, Tīnai Sproģei un Laurai Meierei.

3.vieta – 4.a klases komandai Robertai Bacānei, Yanyi Li, Katrīnai Fišerei, Aleksandrai Šapolovskai.

 

Atzinību, saldu specbalvu no skolas bibliotekāres Evas Feldmanes par uzdrīkstēšanos saņēma 6.a klases komanda Hanna Isaksena un Taiga Marija Matvejeva.

 

 

Visi dalībnieki saņēma pateicības par piedalīšanos, kā arī nelielu dāvaniņu, pirmo trīs vietu ieguvēji saņēma diplomus, kā arī katrs sev izvēlējās kādu grāmatu.

 

Mūsu viešņa pēc sarunas ar dalībniekiem bija patīkami pārsteigta par tik sirsnīgiem skolēniem, kā arī ļoti atzinīgi novērtēja skolēnu interesantos, daudzveidīgos priekšnesumus.

 

 

Paldies visām komandām par piedalīšanos, latviešu valodas un literatūras skolotājai Simonai Neifaltei un DVAJ Ilzei Graudiņai par palīdzību pasākuma organizēšanā, Jolantai Grosbergai-Gernerei par tehnisko nodrošinājumu, paldies žūrijai par vērtēšanu un skatītājiem par atbalstu un līdzi jušanu!

 

 

Latviešu valodas un literatūras skolotāja Inguna Rakule