No šī gada 5. līdz 9. februārim notika Jaunmārupes sākumskolas koordinētā COMENIUS projekta „The Wonders of Solstice” jeb „Brīnumainie saulgrieži” otrā partnervalstu tikšanās reize, šoreiz Itālijā.  Sešu projekta dalībvalstu pedagogi no Latvijas, Turcijas, Spānijas, Grieķijas, Apvienotās Karalistes un Polijas, kā arī četri poļu skolēni viesojās Itālijas dienvidu reģionā, Capurso pilsētā, skolā ar mūzikas padziļinātu apguvi Istituto comprensivo San Domenico Savio. Poļu skolēni tika uzņemti viesģimenēs, kur viņiem bija iespēja pielietot savas svešvalodu prasmes sarunās ar vienaudžiem, piedalīties radošajās darbnīcās un priekšnesumos, kā arī vairāk iepazīt itāļu  izglītības sistēmu un dzīves veidu.
Pedagogi projekta vizītes laikā apmeklēja skolu, kur skolas direktore Frančeska De Rugeri iepazīstināja ar Itālijas izglītības sistēmu, skaidroja izglītības iespējas un skolu darbības pamatprincipus. Visi pedagogi piedalījās divās atklātajās mūzikas nodarbībās skolas instrumentālajam orķestrim. Stundas gaitā tika iesaistīti arī partnervalstu skolotāji.
Pēc iepazīšanās ar Itālijas skolu darbību, tika organizēta konference, kuras laikā Polijas, Turcijas, Grieķijas, Spānijas, Apvienotās Karalistes partneri atskaitījās par paveikto pēc Latvijas vizītes. Viens no galvenajiem šī projekta uzdevumiem katrai dalībvalstij ir iepazīstināt skolēnus, skolotājus un vecākus ar  vizītes laikā gūtajiem iespaidiem un iepazītajām saulgriežu tradīcijām. Šajā tikšanās reizē katra valsts rādīja sagatavotās latviešu saulgriežu tradīcijas: rotaļas, dejas un rokdarbus, sagatavojot video vai prezentācijas materiālu. Jāsaka, ka mūsu projekta partneri bija ļoti darbīgi un radoši. Liels lepnums mūs pārņēma, redzot, kā poļu skolēni dejo „Tūdaliņ, tāgadiņ” vecāku sagādātos latviešu tautas tērpos, kā spāņu trīsgadīgie pirmsskolas audzēkņi zīmē latvju rakstus un ripina olas, kā visi grieķu skolēni un skolotāji vienojas kopīgā latviešu rotaļā un dejā savas skolas pagalmā.
Dienas noslēgumā Itālijas skola prezentēja savas saulgriežu tradīcijas, dejas, āra aktivitātes un pasākumus, aktīvi iesaistot arī partnervalstu pedagogus un skolēnus. Skolēni rādīja priekšnesumus – dziesmas un dejas. Pirmsskolas vecuma bērni parādīja teatralizētu deju par gada ritumu, savukārt pamatskolas bērni kopā ar poļu bērniem darbnīcās bija sagatavojuši masku teātri par sauli un mēnesi. Noslēgumā koncertēja skolas instrumentālais orķestris.
Otrajā dienā notika nozīmīga tikšanās ar Capurso pilsētas mēru, kuras laikā viņš prezentēja savas pilsētas nozīmīgākos notikums, raksturīgākās tradīcijas un pasākumus, kā arī stāstīja par izglītības situāciju pilsētā. Uz pasākumu bija ieradušies visi Itālijas partnervalsts pedagogi, kā arī viesģimenes. Visi partneri iepazīstināja ar savi, savu skolu un pašvaldību. Tikšanās laikā projekta koordinatore Laura Buravcova uzrunāja klātesošos, pateicās par viesmīlīgo uzņemšanu Capurso mēram un skolas direktorei, novēlēja veiksmīgu tālāko projekta gaitu.
Projekta vizītes noslēgumā pulcējāmies pie apaļā galda, lai vienotos par projekta turpmāko koordinēšanu un projekta realizācijas plānu, vienojāmies par nākamās tikšanās laikiem un veicamajiem uzdevumiem. Projekta koordinatore iepazīstināja ar izveidoto projekta mājas lapu, kā arī izteica atzinību partnervalstīm par kvalitatīvi sagatavotajiem latviešu saulgriežu materiāliem.

Itālijas vizītes fotostāstu skatīt šeit…

Jaunmārupes sākumskolas skolēni iepazīst Itāliju un itāļu saulgriežus: