Laika posmā no 2010. gada 3. – 8. decembrim, turpinot realizēt Eiropas Savienības Mūžizglītības programmas COMENIUS apakšprogrammas aktivitātes „Skolu daudzpusēja partnerība” projektu, Jaunmārupes sākumskolas pedagogi viesojās Ungārijā (Budapeštā), kur noritēja projekta otrā tikšanās reize.

Šajā tikšanās reizē mēs iepazināmies ar otrās dalībvalsts Ungārijas izglītības sistēmu un tās darbības pamatprincipiem, tikāmies ar Budapeštas izglītības pārvaldes koordinatori, kā arī viesojāmies Zipernowsky Karoly sākumskolā.

Konferencē katra dalībvalsts sniedza vizuālu prezentāciju par Lietuvas pasakas „Vērša māja” mācīšanu un iestudējuma īstenošanas procesu savā izglītības iestādē, kas bija viens no galvenajiem uzdevumiem.

Viesojoties Budapeštā, guvām pieredzi, vērojot Ungāru skolotāju atklāto mācību stundu par angļu valodas mācīšanas metodēm un paņēmieniem Ungāru pasakas sagatavošanā. Zipernowsky Karoly sākumskolā mēs tikām iepazīstināti ar Ungāru tautas pasakas „Kalējs Matiašs” teatralizēto iestudējumu, kas jau tiek realizēts ar mūsu pašu skolniekiem. Un viss tas notiek angļu valodā.

Lietuvas koordinātore sniedza mums lielisku iespēju ieskatīties viņas mācīšanas metodēs un paņēmienos, novadot atklāto stundu informātikā ar Ungāru skolniekiem par Twinspace lietošanas iespējām projekta realizēšanas gaitā.

Projekts COMENIUS turpinās. Nākamā valsts, kura gaidīs mūs ciemos, iepazīstinot ar savas valsts tautas pasaku, kultūru, izglītības sistēmu, ir Polija. Šī tikšanās jau būs trešā, un tā noritēs  skolēnu pavasara brīvlaikā.

Mūsu skolēnu iestudējuma video - Ungārijas tautas pasaka "Kalējs Matiašs"

Mūsu skolas video "Ungārija mūsu skolotāju acīm"