Šī gada 27.martā Jaunmārupes pamatskolā notika Pierīgas novadu skolu Tehnoloģiju jomas alternatīvā olimpiāde, kurā tika apvienotas trīs tehnoloģiju apakšjomas: datorika, koks un tekstils. Šāda apvienotā olimpiāde Latvijā tiek veidota pirmo reizi, uzsākot pāreju uz jauno kompetencēs balstīto mācību saturu, kurā apvienoti vairāki mācību priekšmeti. Olimpiādes idejas autori un organizētāji ir Jaunmārupes pamatskolas direktores vietniece Laura Buravcova un Mārupes vidusskolas mājturības un tehnoloģu skolotāja Dace Rumpe.

Olimpiādē piedalījās skolēnu komandas 4.-6.klašu un 7.-9.klašu vecuma grupās. Komandu sastāvu veidoja trīs skolēni, katrs skolēns pārstāvot savu klašu grupu strādāja kādā tehnoloģijas jomā. Komandai ir tika dots vienots uzdevums, kurš beigās jāsavieno vienotā praktiskā darbā un jāprezentē publikai, veidojot nelielu filmiņu par darba izstrādes gaitu. Olimpiādes uzdevuma tēmu “Dāvana Latvijai” šogad esam saistījuši ar Latvijas simtgades pasākumu ciklu “Dari un radi”.

Sadarbojoties komandā, Tehnoloģijas olimpiādes dalībnieki abās vecuma grupas veidoja vienotu koka un tekstila roku darinājumu, kurā iekļāva latviešu etnogrāfiskās zīmes, rakstus, izvēlējās pārdomātus krāsu salikumus, veidoja saskaņotu dekorējumu. Komanda kopīgi vienojās par ideju, kuru realizēs. Koka tehnoloģijā tika veidots koka rāmītis ar izzāģētām zīmēm, tekstila tehnoloģijā: izšujot, filcējot, aužot un citās tehnikās, tika veidots papildinājums izzāģētajām rāmim, bet datorikas jomas pārstāvis veidoja prezentāciju par komandas ideju un izvēlētajām zīmēm, kā arī video filmiņu par praktiskās daļas gaitu un gala rezultātu. Olimpiādes pēdējā posmā visi dalībnieki pulcējās uz padarītā daba prezentācijām aktu zāle, skolēni ar lielu interesi un aizrautību vēroja citu komandu veikumu. Visus skolēnu darbus vērtēja kompetenta skolotāju žūrija, kas, lietojot planšetes, visus rezultātus ievadīja elektroniskās vērtēšanas veidlapās. Arī skolēni balsoja par savu simpātijas darbu abās vecuma grupas.

Olimpiādes noslēgumā skolotāju un arī skolēnu žūrija bija vienisprātis par komandām, kas ieguva pirmo vietu katrā grupā. Kopumā uz jauno Tehnoloģiju jomas olimpiādi Jaunmārupes pamatskolā ieradās 33 komandas ar 99 dalībniekiem un 31 skolotājs. Pasākuma noslēgumā skolēni un skolotāji atzinīgi novērtēja Tehnoloģiju olimpiādes norisi un organizāciju. Dodoties mājup, skolēni saņēma Jaunmārupes pamatskolas pateicības par dalību olimpiādē un nelielas pārsteiguma balvas.

Apkopojot rezultātus, 1. vietu 4.-6.klašu grupā ar visaugstākajiem punktiem ieguva Babītes vidusskolas un Mārupes vidusskolas komandas, 2.vietu ieguva Krimuldas vidusskola, bet dalīto trešo vietu Jaunmārupes pamatskolas un Ādažu vidusskolas komandas. Savukārt, 7.-9.klašu grupa 1.vietu ieguva Babītes vidusskolas komanda, 2.vietu dalīja Mārupes vidusskolas un Baldones vidusskolas komandas, 3.vietā ierindojās Jaunmārupes pamatskolas un Ādažu vidusskolas komandas. Ļoti liels prieks par skolēnu padarīto darbu un ļoti radošajām idejām! Paldies visiem skolotājiem par atsaucību un sadarbību!

Raksta autore Jaunmārupes pamatskolas DVIJ Laura Buravcova