13.02.2020. Jaunmārupes pamatskolas 7.,8.klašu skolēni piedalījās Ģeogrāfijas olimpiādē Ādažos. Veiksmīgi sadarbojoties komandā un liekot prātus kopā tika izcīnīta 2. vieta. Paldies par ieguldīto darbu un panākumiem mūsu komandai:

 

Katrīnai Patrīcijai Bārai, (7.c klase)

Robertam Beļunam (7.c klase)

Artūram Ozoliņam (.8.b klase)

Alenam Pčelinam (.8.b klase)

 

Lepojamies!

 

Ģeogrāfijas skolotāja Sarmīte Norenberga