13. martā notika ikgadējā Pierīgas novadu skolēnu tautas deju skate Mālpils kultūras namā. Šoreiz mērķis ir noteikts skaidrs- dalība XI Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkos 2015. gadā. Tautas deju skates tiek veidotas ar mērķi apzināt un novērtēt obligātā repertuāra apguves līmeni, kā arī radīt iespēju tautas deju kolektīvu vadītājiem un dalībniekiem sekmīgi sagatavoties 2015. gada svētkiem.

Jaunmārupes pamatskola pirmo gadu piedalījās šādā  veida skatē un ir guvusi panākumus! Visi trīs sastāvi ir ieguvuši I pakāpes diplomus! Apsveicam!

Paldies, skolotājai Anitai Ozoliņai par milzīgo darbu, kuru nesavtīgi velta ikdienas darbā.