2.aprīlisPirmskolas grupas strādā līdz 17.00

Pagarinātās dienas grupas strādā līdz 17.00

Sporta komplekss strādā līdz 20.00

Peldbaseins strādā līdz 18.00

3.aprīlisbrīvdiena
4.aprīlisbrīvdiena
5.aprīlisbrīvdiena
6.aprīlisbrīvdiena