14.aprīlī plkst.18:00 notiks Jaunmārupes pamatskolas Skolas padomes sanāksme. Aicināti visi Skolas padomes locekļi! Skolas administrācija