Marts – logopēdijas mēnesis. Skolotājas logopēdes Nora Cīrule un Zeltīte Šneidere martā organizēja logopēdijas nodarbības PI grupās. Bērni klausījās “Pasaku par mēlīti”, vingrināja mēli, lūpas, spēlēja “Vēja futbolu”, vingrinājās skaņu saklausīšanā un noteikšanā vārdos. Nodarbībās darbojās “Podziņas”, “Saulītes”, “Pūcītes”, “Bitītes”, “Mārītes”.
19. martā grupu skolotājām tika organizēta konsultācija logopēda kabinetā, kur kopīgi apspēlējām latviešu valodas skaņu veidošanos, mēles vingrināšanu.

Skolotāja logopēde Zeltīte