2015. gada 14. aprīlī mūsu skolas 7.a klases skolnieces Liene Prikule un Līva Karīna Spiģēna piedalījās Pierīgas novadu skolu alternatīvā krievu valodas (sevešvalodas) olimpiādē. Meitenēm bija jāraksta leksika-gramatiskais tests un jālasa dzejolis. Ādažu vidusskolā sapulcējās 30 skolēni apmēram no 15 skolām. Visi olimpiādes dalībnieki saņēmēja atzinības rakstus. Paldies meitenēm par dalību un gatavosimies nākamajam konkursam!

Krievu valodas skolotāja Ludmila Čaupenoka – Sidorova