Tautas bumbas turnīra rezultāti:   

 

1.klašu meiteņu komandas                                       1.klašu zēnu komandas

Vieta Klase Punkti   Vieta Klase Punkti
1.vieta 1.d 10 1.vieta 1.e 12
2.vieta 1.e 10 2.vieta 1.d 10
3.vieta 1.c 9 3.vieta 1.b 8
4.vieta 1.a 7 4.vieta 1.c 6
5.vieta 1.b 4 5.vieta 1.a 4

2.klašu meiteņu komandas                                     2.klašu zēnu komandas

Vieta Klase Punkti   Vieta Klase Punkti
1.vieta 2.b 6 1.vieta 2.a 6
2.vieta 2.c 4 2.vieta 2.b 3
3.vieta 2.a 2 3.vieta 2.c 3

3.-4.klašu meiteņu komandas                                 3.-4.klašu zēnu komandas

Vieta Klase Punkti   Vieta Klase Punkti
1.vieta 4.a 9 1.vieta 3.b 9
2.vieta 3.b 7 2.vieta 3.a 7
3.vieta 3.a 5 3.vieta 4.b 5
4.vieta 4.b 3 4.vieta 4.a 3