17.aprīlī notika Latvijas Zaļais punkta izglītojoša nodarbība visu klašu skolēniem –  “Atkritumu šķirošana”.
Uzzinājām daudz jauna un apguvām pamatzināšanas atkritumu šķirošanai.