Šis gads iezīmē Latvijas dižgaru Raiņa un Aspazijas 150. jubilejas gadskārtu. Arī mēs par godu abu autoru jubilejai un nozīmīgumam, Jaunmārupes pamatskolas pirmsskolas grupiņās aprīļa mēnesi aizvadījām iepazīstot abu autoru dzeju bērniem – viegli uztveramu, rotaļīgu un bagātu ar atmiņā paliekošu tēlu klātbūtni. Bērni klausījās un izdzīvoja ne tikai dzejolīšu skandējumu, bet atsevišķās grupiņās arī noskatījās jaukās animācijas filmiņas, kas dzejas tēlus un noskaņu ļāva ieraudzīt atbilstošā mūzikas un dziesmu fona pavadībā, kā piemēram, ar savu skolotāju un portāla www.pasakas.net starpniecību 3-4 gadnieki no Podziņām satikās un iepazina Aspazijas „Nebēdu”.
Savukārt Raiņa „Lellīte Lolīte” Saulīšu grupas četrgadniekiem atklāja visai būtiskas vērtības, kas saistās ar darba tikumu, draudzību un savstarpējām attiecībām. Kā patīkams pārsteigums izskanēja īpaši šim notikumam sacerētā dziesmiņa grupas skolotājas Ludmilas Solostejas izpildījumā, kas tapa pēc viņas iniciatīvas sadarbībā ar mūzikas autoru Ingu Leilandu. Savukārt piecgadnieku Bitīšu grupa „Zelta sietiņu” ar Raiņa dzejas vārdiem un brīnišķīgo Imanta Kalniņa mūziku šobrīd iedzīvina kā moto Mātes dienas koncerta ieskaņai.
Tā kā visām grupām viens no kopīgiem mērķiem bija Raiņa un Aspazijas daiļradē iepazīt zirga tēlu, tad gūto iespaidu noslēgumā bērni veidoja darbiņus izstādes ekspozīcijai „Mazā sirmā kumeliņā” ar „Sapņu zirdziņu” pie „Zelta zirga”, kur katra grupiņa dažādās tehnikās radoši izdaiļoja sava Sapņu zirdziņa siluetu.

Metodiķe Sandra Belcāne