Maijs ir ģimeņu un māmiņu dienu mēnesis. Arī Jaunmārupes pamatskolas pirmsskolā tika svinēti šie skaistie svētki. Tā 13.maijā grupa „Zīļuki” un 15.maijā grupa „Pūcītes” aicināja ģimenes uz sporta pasākumu „Vasaru gaidot”. Sporta skolotājas Rutas vadībā dalībnieki izkustējās un iesildījās. Pasākuma turpinājumā dalībnieki palīdzēja Saulītei sacept smilšu kūkas, Bitītei saskaitīt krāsainās puķes, Vardei salasīt mušas un Makšķerniekam nomakšķerēt pilnus spaiņus ar zivīm. Pēc fotogrāfijām ģimenes meklēja iestādes teritorijā apslēpto mantu un sporta skolotājas Rutas vadībā dejoja deju ,,Itāļu kadrille’’. Noslēgumā muzikālo skolotāju Sindijas un Evijas vadībā bērni sveica savas ģimenes ar dziesmu un pašu sarūpētām dāvaniņām. Pasākumā piedalījās: Varde- Dace Tomsone, Saulīte- Gunta Segliņa, Bitīte- Zane Asmonaviča, Makšķernieks- Kristīne Gonda.

Sagatavoja Jaunmārupes pamatskolas pirmsskolas sporta skolotāja Ruta Ļesņičija