LVLSA rīkoja konkursu, kas veltīts Raiņa un Aspazijas 150. dzimšanas dienai.

Žūrija ir veikusi iesūtīto darbu vērtēšanu. Apsveikumus bija iesūtījuši 67 skolu 273 skolēni, mūziku komponējuši 22 skolu 28 audzēkņi. 2015. gada 18. aprīlī Dubultos Aspazijas mājā LVLSA metodiskajā seminārā tika nosaukti katrā grupā tie skolēnu darbi, kurus žūrijas locekļi bija novērtējuši visaugstāk. Jaunmārupes pamatskolas skolnieces Adrija Silva Kukuvasa (5.b) un Aleksandra Anna Meinerte (6.b) sacerēja individuālus skaņdarbus ar Aspazijas dzejas vārdiem un izpelnījās žūrijas novērtējumu. Meiteņu skaņdarbi ir starp pieciem visaugstāk novērtētajiem darbiem. Priecājamies un lepojamies ar meiteņu sasniegumiem!

Latviešu valodas un literatūras skolotāja Lelde Bahmane