Tuvojoties jaunajam mācību gadam, Jaunmārupes pamatskolas skolotāji devās pieredzes apmaiņas braucienā uz Kuldīgas mākslas un humanitāro zinību vidusskolu. Skolas direktore iepazīstināja ar savas skolas vēsturi, pašreizējo stuāciju un nākotnes iecerēm. Priecājāmies par skolas noformējumu. Iepazinām Kuldīgu kopā ar gidi.