No 9.septembra četrām mūsu skolas klasēm stundas notiek Mazcenu alejā 37. Telpas ir apgūtas un skolēni jau iejutušies.