Katru gadu mūsu iestādē notiek rudens izstāde, kas veltīta Miķeļdienai. Darbu krāsas, formas un līnijas apskatāmas skolas pagalmā! Izmantojot dāsnās rudens veltes, ļaujot vaļu fantāzijai un čaklajām rokām, skolotājas kopā ar bērniem uzmeistaroja krāsinu dekoratīvu darbu. Liels paldies izstādes dalībniekiem par pagatavotajiem darbiem, idejām un radošumu!